Дяволът и Богът

Сподели

Просветлението е духовно извисяване при което тялом си на земята, а духом си в рая…

Да можеш да виждаш Дявола не е някаква специална или свръхестествена способност, а напълно естествена генетична способност за разпознаване на злото с която всеки се ражда, но в процеса на развитие и възпитание ние постепенно възприемаме критериите на нашите близки и на обществото, а естествения ни критерий за разпознаване на злото губи своето значение и остава дълбоко в паметта ни. Но тази наша способност не е изгубена за винаги, чрез вътрешна концентрация и анализ на миналото и опита човек може да пречисти съзнанието си от информацията която го обременява и да постигне просветление.

Просветлението е духовно извисяване при което тялом си на земята, а духом си в рая, но същевременно тялото и духът са в съвършено равновесие, а съзнанието е кристално чисто като на новородено дете. Когато човек успее да пречисти съзнанието си и постигне просветление ще може ясно да различава доброто и злото и ще може да види Дяволът такъв какъвто е. Дяволът представлява животинското в човешката природа, несъвършенството, поради тази причина религиите го изобразяват с рога, опашка, копита, а Библията понякога го нарича „звярът“ с прословутото число 666 и ни казва ясно, че звярът е човек: „защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.“ (Откровение 13:18).

Очите са индикатори за вътрешния свят на човека и новородените които още не са приели критериите на обществото могат да видят Дяволът в очите на хората, но не могат да изразят с думи това което виждат. Човекът е върховно животно и върховен хищник който стои на върхът на хранителната верига, но хищническото в човешката природа не се изразява само с консумацията на месо, защото консумацията на месо не е грях нито според науката, нито според Библията, която ни казва кои видове месо можем да консумираме и кои да избягваме (Левит 11). Хищническото в човека се проявява чрез поведението, например когато доминираме над слабостите и уязвимостта на другите, или когато се възползваме от тяхното незнание и невнимание, когато съдим другите за техните грешки вместо да им дадем шанс да ги осъзнаят и поправят, защото моралното право да съди има този който е безгрешен (Йоан 8:3-7), а законното – този който е упълномощен и му е дадена власт да го прави.

Звярът в природата ни е изиграл важна роля за оцеляването ни в дивата природа през епохите на еволюцията и ни е дал възможност да стигнем до върхът на хранителната верига, и да заемем мястото си на върховни господари, разбира се с Божията благословия: „И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.“ (Битие 1:28). Ние сме господари на животните но както казва Зигмунд Фройд не сме господари на самите себе си, защото ни е трудно да владеем първичните си инстинкти и животинското в себе си. Първичното в поведението на човека се изразява с това когато човек е импулсивен, несдържан, краен, когато се оставя  емоциите да го владеят, а човешкото в човека се проявява тогава когато е умерен, уравновесен, сдържан, последователен когато проявява търпение и не позволява на емоциите да го владеят. Силата на инстинкта е движещата сила на еволюцията и контролът над инстинктите и емоциите е непосилна задача за несъвършената ни природа. Например всеки зрял човек осъзнава силата на инстинкта за оцеляване и самосъхранение, или на инстинктът за възпроизвеждане. Поради тази причина ще имаме нужда от помощ, за да можем да овладеем енергията от инстинкта/емоциите и да можем да я насочваме ползотворно в правилната посока.

За да бъде опитомен звярът в нас, временно ще му бъде поставен „хомот“ който да канализира и насочва енергията му, но тава ще стане тогава когато човечеството осъзнае природата си, произхода си (виж „Произход на света“ част 1) и нуждата от тази мярка, за да може да я приеме: „И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години.“ (Откровение 20:1-2). Този период от 1000 години ще бъде период на благоденствие и „възкресение“ както Библията го нарича, през който няма да бъдем заслепявани от емоциите и ще можем да виждаме причината за проблемите и начинът за тяхното решаване.

Както Дяволът може да бъде очевиден когато постигнем нужната нагласа за да можем да го видим, така и Бог може да бъде очевиден, когато имаме съзнанието да разбираме това което виждаме. Бог се е проявил не само чрез религиите и на определени свои избраници, Бог се е проявил за всички чрез красотата и хармонията в природата. Библията ни казва: „Бог е дух“ (Йоан 4:24), дух който одухотворява материята и ѝ вдъхва живот, сплотява я в единна цялост и ѝ придава форма, без дух материята няма форма и цялост, а е просто прах от частици: „Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва;“ (Йоан 6:63). Божият дух е Божието слово, физическите закони, които поддържат материята цяла без да се разпадне на съставните си частици. Бог е закон: „и Словото бе Бог“ (Йоан 1:1), закон който е единствен и едноличен господар – Господ на реда и хармонията. Порядъка и равновесието в природата са резултат от действието на закона, „словото“ и ни дават нагледна представа за неговата функция и значение, а то е, че без закон, без правила няма порядък, няма хармония, няма равновесие. Бог е олицетворение на властта на невидимия закон, който е един за всички и пред който всички са равни, а това е и принципът на монотеизма в религиите, в които има само един Бог и един Негов човешки представител, като в юдаизма и стария завет е Бог Йехова с представител Моисей, в християнството – новия завет – Бог Отец и Исус Христос, в исляма Аллах и Мохамед и т.н.

Бог е политически образ което значи, че нещата се представят по определен начин и в определен ред за да бъдат приемливи, а неразбираемото по-безболезнено. Основната политика на Бог е, че Той никога не се разкрива напълно, „защото човек не може да Ме види и да остане жив“ (Изход 33:20), тоест физическото ни тяло не е в състояние да понесе енергията от емоциите при една такава среща. Бог общува с всеки един като „явява на човека мисълта му“ (Амос 4:13) в будно състояние, също така явява и нашите сънища, като на някои им се явява в образ, на всеки в различен образ, според собствената му представа за Бог, но в повечето случаи просто ни праща послания без да ни се разкрива и без да намеква за себе си. Бог общува с нас и ни осигурява информация, духовна храна, чрез реални ситуации, или чрез изкуството – филми, музика и т.н., макар и всяко произведение на изкуството да си има човешки автор, но в крайна сметка Бог е Създател и Автор на всички автори. Бог е стандарт -стандартът на съвършенството, най-висшата степен на съзнание, бъдещето на човешката раса, образът по който сме създадени: „и Бог създаде човека по Своя образ“ (Битие 1:27).

Ангелите и божествата от различните религии са същества които са завършили своето развитие и са постигнали божествения стандарт на съвършенството. Те са безсмъртни и притежават способността да се трансформират и  приемат различни образи, като в миналото са се превъплъщавали като различни богове, кентаври, циклопи, феникс, свинкс, или като горящ къпинов храст както божеството Йехова се е проявило на Моисей. Чрез превъплъщенията си ангелите и божествата ни дават информация за себе си, или за нас самите, например когато се превъплъщават като полухора, полуживотни те ни показват нашата наполовина животинска и наполовина човешка природа.

В днешното технологично време ангелите и божествата се проявяват като НЛО и се превъплъщават в образи чрез които ни показват как ще изглеждаме в бъдещето. В бъдещето няма да имаме нужда от дрехи които да прикриват голотата ни, несъвършенството, защото ще можем да виждаме духовното съвършенство в себе си, което ще ни осигури разбиране за физическото ни несъвършенство. В бъдещето няма да се изразяваме с думи и емоции, а ще общуваме чрез телепатия, ще можем да виждаме мислите си и мислите на другите. В бъдещето няма да се размножаваме по полов път и няма да имаме полови органи защото възпроизвеждането ни ще бъде задача на генното инженерство. Ще се правят генетични селекции с цел облагородяване на човешката раса и изчистване на грешките които са се натрупали в генетичната ни програма. Такива селекции се правят и днес от ангелите и божествата, като най-известни примери от историята са непорочното зачатие на Исус Христос и Адам от чието ребро е взет ДНК материал от който е създадена Ева. В бъдещето няма да има армия и полиция защото звярът ще бъде обуздан и поставен под контрол. Планът за бъдещето е заложен в генетичната ни програма и човек само трябва да пречисти съзнанието си от страховете които го обладават за да може да го види.