Диамантената сфера на Пламъците Близнаци

Сподели

Тази картина с Космическите кодове вече преминава в съвършено нов етап на еволюция и проявление, което бележи един дълъг процес на осъзнаване и разгръщане на Сакралния Сърдечен Пламък, до който водят предходните картини с Космическите кодове…

 

Златната роза в седмата картина бележи етап на достигане до Божествените селения, като ключът за реализиране на Златната роза в Божествената Любов на този план се състои в срещата и обединението на Пламъците Близнаци или сформирането на Андрогинната двойка като цялостно и единно Божествено звено, това е блясъкът на Диамантената сфера на Пламъците Близнаци. С тази картина поставям едно начало на ключове за Пламъците Близнаци с втъкани кодове на Божествената Любов, която носи тяхното проявление в земните сфери и цели достигането на тази заветна среща, трепнеща като космически фар в сърцето на тези два Пламъка от безбройни прераждания да бъде проявено това, което е горе и тук долу на Земята, което е Планът за завръщането на Раят на Земята!

Когато Бог ражда Искрите от своята Същност като индивидуални съзнания по свой образ и подобие Той ги сътворява като две сили с абсолютно еднакъв и неповторим в целия Космос вибрационен печат, които от самото раждане пребивават във вечния Абсолют в Диамантената си сфера, както е в сферата на Ин и Ян, пулсираща в свещения и триединен съюз между двата Пламъка и Божествената Любов, която е в постоянен и неразривен обмен помежду им. Тази висша нота на Любов е проявлението на Божествената Същност на всички Пламъци Близнаци в техния вечен съюз. Това е сферата от която те се спускат и инкарнират в по-ниските сфери на Битието, за да се изкачват по стълбата на еволюцията, за да творят и събират опитност като пълноправни Сътворци на Великия Творец.

Пламъците Близнаци се срещат в земните сфери при определени обстоятелства или тогава, когато са готови за срещата. Тяхната готовност се бележи от степента на осъзнатост на себе си и Любовта, която излъчват, като тази Любов преминава през различните етапи от земната към ангелската и от ангелската към Божествената, което е безусловната Любов към цялото Творение. Всичко това се извършва в свещения храм на сърцето в човека, там е олтарът, там е местото и почвата, която е необходимо да се култивира. Там в сърцето е поместен Свещеният Божествен Пламък и разгръщането на този триединен/трилистен сакрален пламък бележи самата ни еволюция.

Сакрален триединен пламък на Сърцето

Всичко започва в сърцето и сърцето е свещената обител на пламъка на Бога. Този пламък e същността на Бога, пламтящ във физическата ни форма. Наричан още Сакрален триединен/трилистен пламък той може да бъде видян само от високо вибрационните сетива. Този триединен пламък, поддържащ физическия ни живот и свещената троица от Любов, Мъдрост и Воля/Сила е поместен в сърцата ни от самото раждане и се изтегля при напускане на физическия носител.

Трилистен означава, че три конкретни пламъка се издигат от тънката бяла сфера на Майчиния пламък, което е белият лотос в основата на гърдите. Цветовете на пламъците са розов, жълт/бял и син. Пламъците са предназначени да бъдат балансирани, разширени, ускорени и завихрени докато личността достига своето майсторство.

Воля/Сила, Мъдрост и Любов

Синият пламък олицетворява желанието на душата да изразява Волята/Сила на Бога. Това е качеството на устрема с една цел, белязан с вътрешния подтик за изпълнението на Волята. Символизира способността за поемане на водеща роля над себе си и другите.

Жълтият пламък олицетворява Мъдрост и Озарение, правилното използване на знанието с мъдрост, базирана на Вселенските закони и принципи на Истината. Това е любовта към ученето и желанието за споделяне с другите.

Розовият пламък олицетворява Любов и Състрадание, самото естество и чистата природа на Бога.

За да се балансира този пламък е нужно личността да развие тези три основни качества, докато станат еквивалентни по сила.

Идеалното в това балансиране на трите пламъка в нас е че Силата/Воля е смекчена с Любов и Любовта е наситена с Мъдрост.

Един много интересен факт по отношение на Пламъците Близнаци е, че когато единият от тях работи върху собствената си еволюция, то това оказва влияние и на другия близнак. Двата близнака притежават нещо като диамантен мост между сърцата си, който се активира в пълната си сила едва при тяхната среща. Дори могат да се срещат в сърцата си независимо от време и пространство, понеже споделят едно и също свещено пространство на сърцето. Достатъчно е човек да се научи да навлиза в това сакрално пространство на сърцето. Там е и вечният съюз на Пламъците, дори ако единият от тях не е инкарниран или е в другия край на Космоса. За свещената Огнена Обител на сърцето прегради не съществуват, защото всичко що е сътворено, е поместено в свещеното пространство на сърцето.

Най-близкото същество, което е до нас през вечността това е нашият Пламък Близнак и Бог, затова често той се възприема и играе ролята на ангел хранител, който бди над нас постоянно, дори и когато двамата са инкарнирани, то висшите им аспекти бдят един над друг, както и в случая на едновременна инкарнация биват съпътствани от още много светли сили, които ги подпомагат, понеже тази комбинация крие известен риск, когато и двамата са потопени в ниските сфери. По честите случаи са когато единият е в инкарнация, а другият бди от висшите сфери и винаги е в готовност да помогне и издърпа другия в необходимия случай.

Нещо много интересно, което е дадено да се разиграе на планетата ни в настоящия момент е именно масовата среща на Пламъците Близнаци, което е разковничето за сътворяването на Новата Земя и слизането на Рая на Земята. Тази тяхна среща е свързана с ускорен процес на еволюция, понеже те са като скачени съдове и в момента на срещата им започва бурно изчистване на остатъчна карма и подготвяне за извисяване или възслизане и интегриране на Диамантената сфера и тяхната Същност в този план, което е квантов скок в изравняването на потенциала от този на Небето проектиран в инкарнациите им на Земята.
Диамантената сфера се сформира при тяхната среща от наслагването на еднаквия вибрационен печат и Любовта, която носят, понеже са едни и същи честоти, то започва един постянен резонанс, който се наслагва и образува диамантена светлина, която е способна да зазвъни в целия Космос. Това е проекцията на Диамантената сфера от Божествения план, която се спуска през всички измерения.

Творчеството до сега с Космическите кодове и енергиите на Златния делфин отвеждат човека в култивирането и разгръщането на Сакралния сърдечен пламък, който е предподготовката за съюза на Пламъците Близнаци. С радост на сърцето си мога да кажа, че усърдният труд с картините на вътрешно ниво и работата със сърдечния плам е най-сладкото усилие, което може да се положи, за да се достигне до разгръщането на Истината в сърцето и срещата с най-съкровеното Същество, което е нашият Пламък Близнак, най-великият Дар, с който Бог ни е дарил. Благодаря ти Татко!