Да се научим да управляваме своите мисли

Сподели

Следващата практика се прави ежедневно по всяко време, когато не спим.

1.Обща полезна информация. Съзнателното наблюдаване е първата стъпка за разбирането на процесите протичащи в нашето съзнание. За мозъка е характерна постоянна смяна на мислите, като на многолюдна улица, където се менят хора и ситуации. Обаче нито една мисъл не трябва да бъде отминавана, трябва да бъде забелязана, в противен случай ще означава, че вашето внимание спи. Бихме искали да споделим с вас някои техники, които ще ви помогнат да бъдете внимателен наблюдател на вашите мисли.

Вашата същност не се отъждествява само с вашия разум.Какво е разумът, той е един инструмент, средство за управление на вашето тяло, на функциите, които тялото изпълнява.Вероятно не всички знаят, че в течение на всеки наш ден през главата ни, там, където на всички хора трябва да се раждат мислите, преминават такива около 65 000, от тях 90% са мисли, които и вчера са ни посещавали. Това създава определен хаос в главата ни.Особено ако мислите са негативни и стереотипите на мислене се повтарят отново и отново. Вие притежавате способността да мислите, но никога няма да бъдете едно и също нещо с вашият разум. Вие сте мислител.Затова наблюдавайте своите мисли и това, което произтича във вашия разум, но никога не се отъждествявайте с него!

Започнете да разпознавате различните стереотипи на мислене.Постарайте се да разберете какъв вътрешен монолог извършва ума ви със самия себе си. Вслушайте се и ще го чуете. За какво най-често мислите, за минали ситуации, или тревожни мисли по повод на предстоящи събития, които задължително ще се случат. Какви са тези големи безразборни купища мисли, които ви пречат да бъдете тук и сега, в час, както се казва. Започнете да разглеждате картините, възникващи в главата ви и се за-мислете, защо те доминират в съзнанието ви. Открийте, разгадайте кода към подсъзнателните модели на вашето мислене.

За какво мислите по време на разговор с ваш събеседник, отговора на този въпрос е най-простия начин да определите до каква степен сте там, тук в настоящия момент. Добър слушател ли сте?! А може би вашият ум е твърде зает с обмислянето на отговорите, които трябва дадете след малко и по този начин губите допира, живият контакт със събеседника. Повтаряте една и съща история отново и отново. Давате ли си сметка, какво говорите? Свързан ли вашият мозък с гърлото, устните и езика? Бъдете внимателни и си задавайте такива въпроси. Тогава вашите мисли ще станат за вас много по разбираеми.

Една от многото техники, която способствува да осъществявате връзка със своите мисли и ви помага да работите с тях е медитацията. Вашият разум може да ви бъде враг или да ви бъде вашият най-добър приятел. Като начало приемете този вътрешен разговор в ума си  като нещо естествено. Вие сами в този процес ще си бъдете най-добрия учител.

Вашият ум работи на много големи скорости. Грижете се за него. Чистете го от всякакви вредни и тежки мисли. Колкото повече уважавате своя ум, толкова повече време той ще ви служи. Вашият мозък и гръбначен стълб отговарят за правилното функциониране на тялото ви. Вашият мозък и нервна система са свързани помежду си и благодарение на това вие четете, слушате, говорите и ходите. Затова отнасяйте се към това, което става в главата ви с пълно уважение и осъзнаване, потапяйте се дълбоко в процесите.

Аз съм тук и сега! Това е правилна формула за живота в настоящето.

2.Медитация с музика. Предлагаме на знаещите и умеещите, както и на желаещите, една 10 минутна омхармония. Тези омзвуци за медитиране можете да слушате по два пъти на ден, като не забравяйте, че стомахът ви трябва да е празен. Ето и линка към музиката.

Желая ви хубаво настроение!