Медитация – КОЛОНА ОТ СВЕТЛИНА или СВЕТЛИНЕН СТЪЛБ

Подробна информация и обяснения за колоната от светлина или централния енергиен канал (стълб) има в първата книга на стр. 35. Тук описвам една от техниките за АКТИВИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СВЕТЛИНЕН СТЪЛБ (още…)

Медитация на прошката

Оказва се, че преди да се пристъпи към осъществяване на на­белязаните цели, човек трябва да влезе в хармонично взаи­модействие с окръжаващия го свят, да го приеме такъв, какъвто е.

(още…)

Лесна Медитация от Бабаджи

Най-накрая светът е готов. През годините Бабаджи и другите Учители предлагат техники за ускоряване на развитието на осъзнаването. Техниката е проста и ефективна. Този нов подарък от Бабаджи показва прогреса, който човечеството е постигнало.

(още…)