Беседа за Суфизма – част 2

Сподели

Суфизмът е просто мистицизъм в исляма. Има мистика будистка, мистика на хритиянството, всички рилигии имат своя мистицизъм.

Всъщност всяка религия е мистика. Самата тайна на създаването на света е мистика. Мистиката, както се говори във исляма, юдаизма, християнството имат три неща:

Първо това е представянето на два плана (аспекта) в религиите, това са свещенните текстова които имат също две страни, външна страна и по дълбока вътрешна страна. Външната е обърната към широката публика, а вътрешната към по елитната, интелекгуана и образована част на хората.

Второто е ориентацията към общуването с Бога, минаваща през традиционните инстанции, минаване през църковните инстанции, традиционните интерпритации на религиите, минаване през личностното общуване с Бога. Това не е отрицание, а  може да се мине и през друг – пряк път.

Третата ориентация е при общуването и съпрекосновението с Бога. Осъществява се процес и самият ти ставаш съпречастен с Божествения свят. За това много ог Суфите говорят –целта е да се разтвориш в Бога. В тези моменти се отличава мистиката на суфизма в рамките на трите рилигии от общите религиозни картини.

Но какво е мистиката-това е най общо казано-прекият контакт с Бога.

Дали ще е търсене на този контакт или илюзия на този контакт-няма нищо страшно, че това е илюзия и че човека я разбира. Не се разбира дали си в сън или не си. Когато се събудиш тогава разбираш, че е било сън. Всъщност Бог е един и главното е да се вярва в него. Ако сте мюсюлманин сте една чаша, ако сте християнин сте друга чаша, ако сте юдаист-трета чаша.

Може да се ходи в църква, будистки храм или джамия но това е от уважение, а не е ли остаряло всичко това?

Величието на исляма не е само суфизма, а величието му се състои в това, че е оформена идеята, чрез пророка Мохамед, че бащата на всички пророци като братя  е един, а майката е различна. Единния Баща е принципа на вярата, различните майки са практическата религиозност. Всички обреди на религиите, са второстепенни те обслужват високите духовни ценности, те са инструмент и религията много губи, когато инструмента става цел! Разнообразието на религиозните практики е заложено в самият божествен замисъл.(Това е възглед на професор Тафик Ибрахим).

Главното назначение на човека и да вярва в Бога и да прави добро.

Любовта към Бога е Любов към всички твари. Доброто към хората е колко ползи си направил за хората (така казва пророк Мохамед), (на арабски Хаир онас, а уфаум хомли нас).

Трябва да споменем и за женският елемент в Суфизма. В трите религии юдаизма, исляма и християнството жената е била на втори план. Жените в Суфизма са на почит и великите суфи са се гордеели , че техните учители са били жени.

В това се състои един от аспектите на суфизма, в повечето съзнания Бога се приема като мъж, но суфизма говори за женският елемент на самия Бог. И самият образ на майката която ражда света и че това е интимен свят с основателя, това много повече подхожда на усещанията на Суфите. Всъщност ние всички сме деца на майката! И както казват суфите, Бог обича нас повече, от колкото майката обича своите деца и това се казва в Корана. Това е Инскияят елемент на исляма.

Има един принцип: „Суфи е син на своето време”!

По всяко време той търси нещо ново – в този аспект!

Суфите казват: Бог е свят който непрекъснато се издига, светът е както дихание божие и във всеки момент Бог обновява света но, никога не го повтаря! Две диханиия едно след друго, не се повтарят никога.

И това е динамизъм преставителите на суфизма  винаги могат да да го реализират,  той е заложен в творението,  във философията на суфизма и се акумулира в суфизма. Те не могат да не го реализират!

Проф.Тофик Ибрахим

Превод д-р Христо Михайлов