Арктурианците говорят за структурата на времето – част 1

Сподели

Скъпи наши Възнасящи се приятели,
ние Арктурианците идваме при вас СЕГА, за да ви информираме за структурата и за функцията на времето. Както добре съзнавате, времето е илюзия на третото и четвъртото измерение.

Част 1 – Структурата на времето

Структурата на времето е че фотони се подравняват със и се движат по отделни линии  на матрицата на светове от трето или четвърто измерение. Тези матрични линии са прави и взаимодействат с други прави матрични линии под ъгли от 90, 120 или 180 градуса.
Отделната матрица представлява формата и структурата, в която безформените фотони могат да отдават светлината на съзнанието. (Фотон – квант от електромагнитно излъчване, разглеждан като частица, която в покой има нулева маса и нулев заряд, единица спин, и енергия равна на произведението на честотата на излъчването.)

Така матрицата представлява формата на реалност, а фотоните са електромагнитната енергия, живот, който се привлича и се движи по линиите на матрицата. Различни честоти на фотоните се привличат от различни форми на матрицата. (Честотата – броят на пълни цикли на периодичен процес, протичащ в единица време.)

Комбинацията от формата на матрицата и честотата на фотоните, които се привличат от матрицата, създава резонанса на тази реалност. Например, 3D-матрицата има много места на пресичане под 90 градуса, които са трудни за маневриране. Тази форма привлича по-бавно въртящи се фотони, които резонират с честотата на третото измерение.

От друга страна, 4D-матрицата има повече места на пресичане под 120 градуса, което създава по-малко съпротивление и привлича по-бързо въртящи се фотони от четвърто измерение.

Преходната матрица между четвърто и пето измерение, често известна като “Голямата Пустота”, има повече места на пресичане под 180 градуса. Когато там има сблъскване на фотони, идващи от противоположни посоки, резултантното енергийно поле може да трансмутира фотоните от четвърто измерение във фотони от пето измерение, като затвори полярността на “разделение срещу единство.”

Петото измерение и нагоре не са ограничени от времето. Петоизмерната реалност е базирана на Единството със СЕГА на ЕДИННОТО. Ето защо всяко лице, място, ситуация и нещо се възприема като израз на вашето АЗ. Затова всички взаимодействия се възприемат директно в посока от 180 градуса.

Ако вие резонирате с реалност от пето измерение, вие знаете, че ВИЕ сте създателят на вашата реалност. Затова, каквото и да се конфронтира с вас, е ВАШЕ творение. И бидейки петоизмерен израз на живота, вие съзнателно изпитвате вашата реалност на 360 градуса около вас. Затова няма нужда да си обръщате главата, за да видите идващите енергийни полета, защото вашето омни-посочно Трето Око е отворено.

Създаване на време

Време се създава от отделни последователни линии, които се пресичат под ъгли. Понеже са отделни матрични линии, фотоните са настроени да остават толкова отделени, колкото енергийните линии, по които се движат.

Отделните линии стимулират индивидуалността и конкуренцията, в противовес на единството и сътрудничеството на по-високите светове. Активността в тази структура на реалността е забавена достатъчно, за да създаде изброимото “време” на третото/четвъртото измерения. Освен това, съприкосновението на пресичащите се линии още повече забавя честотата на фотоните, които се движат из тези матрици.

Тези, които са запознати с астрологията, разбират, че постепенното смесване на пресичане под 120 градуса забавя по-малко, отколкото местата на пресичане под 90 градуса. Поради силата на съпротивление ъгълът на свързване под 90 градуса е малко по-силен, поради директното постъпване на различни потоци от електромагнитни енергийни полета.

Пресичане под 120 градуса

Когато съединяването на матричните линии е постепенно, като при ъгъл от 120 градуса, енергийните фотони могат да се подготвят за новопостъпващи енергийни модели, което създава по-малко усещане за протичане на време, защото има по-малко триене. Всякакво триене, като стрес, съпротивление и конкуренция, създава забавяне на активността, както спирачката забавя колата.

Сега ние искаме да комуникираме с вас на нашия образен език, тъй като “една картина струва колкото хиляда думи”. Вие пътувате по аутобана и има силен трафик. Но знак с мигаща светлина ви казва „Тази лента е затворена, влезте в лентата отляво.” Вие можете постепенно да се включите в лявата лента и ще загубите малко “време”.

Пресичане под 90 градуса

Когато има ъгъл от 90 градуса, потокът временно се смущава. Това е като да бутате с пръчка в редицата на движещи се мравки. Мравките временно губят ориентация и се движат наоколо объркано. И им трябва “време”, за да се включат отново в подредена единица.

Чувството за дезориентация е нормално, когато енергиен шаблон навлиза във вашата реалност от посока под 90 градуса, когато мнозина ще се почувстват като “ослепени”. Енергията, идваща под 90 градуса, може да е много близо до вас, преди вие да разберете, че навлиза във вашия поток. Това смущение, което се получава, предизвиква стопиране на движението напред.

В този случай вие се движите по път и, без НИКАКВО предупреждение, кола бързо се приближава към вас под ъгъл от 90 градуса. Вие натискате спирачката, за да избегнете сблъсъка, или можете да се опитате да я изпреварите, което ще предизвика прилив на адреналин в тялото ви. И в двата случая вашето съзнание ще премине в режим “борба/бягство” на ниското трето измерение.

Пресичане под 180 градуса

Пресичането под 180 градуса на енергийни полета образува две линии, които се бомбардират една друга от противоположни посоки. Това челно съединение на противоположни енергийни модели създава сила на трансмутация от трето/четвърто измерение към пето. Отначало това взаимодействие може да е много катастрофално, защото двата модела на потока много се смущават и понякога се разрушават.

От друга страна, това, което преживее това взаимодействие, изживява спиране на времето. Енергийните модели се движат в две различни посоки и дават възможност на противоположните посоки на енергията да се преплетат, което спира времето. Преплитането на форми представлява сътрудничество и обединено съзнание. Тогава силата на това усилие на сътрудничество увеличава честотата на движението на полетата на електромагнитната енергия в петото измерение на безвремието.

Образно представяне на това взаимодействие е сътрудничеството, което често се случва, когато се сблъскат много коли. Някои хора могат да получат много рани, но всеки, който може, излиза от колата си, за да помогне на пострадалите. Някои участници в тази картина ще се научат да вярват, че други се грижат за тях, а тези, които помагат, се научават да взаимодействат с пострадалите, дори когато не ги познават.

Противоположности и полярност

Ако противоположности като изгревът и залезът на слънцето биха могли да се смесят, как бихте определили времето? Противоположности, краищата на полярностите, са жизнено важни за поддържане на илюзията за времето в трето измерение. Слънцето, мъжката концепция, управлява деня, а Луната, женската концепция, управлява нощта.

И макар че Луната често може да се види през деня, това почти няма значение, защото третоизмерната реалност се управлява от противоположности. В някои страни, дори 3D-времето се базира на противоположности, защото една и съща система от числа от 1 до 12 се използва за деня и за нощта, но времето АМ (преди обяд) и РМ (след обяд) се използват за противоположни периоди.

Някога Луната е определяла хода на времето. Но когато надделяло патриархалното общество, започнали да броят времето по движението на слънцето. Затова цикълът на деня се измерва от 12:00 am напред към “бъдещето” на 12:00 pm.

Ако времето би се движило едновременно назад в миналото, тогава12:00 am и 12:00 pm биха се сблъскали. Кое “време” би било тогава? В този случай, нощ и ден биха били едно и също време.

Вашето третоизмерно мислене не би могло да изчисли такава дилема. Затова би трябвало да смените вашия начин на мислене и да промените възприемането на вашата реалност. Как могат да се срещнат противоположностите? Времето е работило толкова упорито, за да ги държи разделени.

Единственият начин да се освободите от вашата отколешна привързаност към 3D-разделението, което създава 3D-времето, е като промените вашия начин на мислене. Вие сте тренирани от всичките ваши трето-/четвърто-измерни реалности да мислите с понятия от противоположни крайности, като обръщате малко внимание на това, което е между тях.

Както ще стане, ако двете противоположности се слеят? Какво би станало с това, което беше между двете крайности на полярността? Ако няма полярност, няма 12am и 12pm, и това, което е между тях –  2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11 – би се свило в СЕГА.

На това място вашето третоизмерно мислене, което е базирано на отделни думи, организирани в отделни линии от мисли, би се сляло там, където много мисли взаимодействат в СЕГА. С други думи, времето на трето и четвърто измерение би било трансмутирано в СЕГА на пето измерение.

Разбирате ли сега, колко жизнено важно е съществуването на времето, за да се създаде поляризирана реалност? Затова една от най-важните функции на времето е да създаде по-нискочестотния резонанс на физическите реалности.

Арктурианците чрез Сюзан Лий Каръл, 11.09.2012

Превод: Лусесита

Източници:

  1. http://suzanneliephd.blogspot.de
  2. http://the2012scenario.com/2012/09/suzanne-lie-the-structure-and-function-of-time-by-the-arcturians/
  3. http://lucecita.blog.bg/lichni-dnevnici/2012/09/19/.1001138

 

Противоположности и полярност

Ако противоположности като изгревът и залезът на слънцето биха могли да се смесят, как бихте определили времето? Противоположности, краищата на полярностите, са жизнено важни за поддържане на илюзията за времето в трето измерение. Слънцето, мъжката концепция, управлява деня, а Луната, женската концепция, управлява нощта.

И макар че Луната често може да се види през деня, това почти няма значение, защото третоизмерната реалност се управлява от противоположности. В някои страни, дори 3D-времето се базира на противоположности, защото една и съща система от числа от 1 до 12 се използва за деня и за нощта, но времето АМ (преди обяд) и РМ (след обяд) се използват за противоположни периоди.

Някога Луната е определяла хода на времето. Но когато надделяло патриархалното общество, започнали да броят времето по движението на слънцето. Затова цикълът на деня се измерва от 12:00 am напред към “бъдещето” на 12:00 pm.

Ако времето би се движило едновременно назад в миналото, тогава12:00 am и 12:00 pm биха се сблъскали. Кое “време” би било тогава? В този случай, нощ и ден биха били едно и също време.

Вашето третоизмерно мислене не би могло да изчисли такава дилема. Затова би трябвало да смените вашия начин на мислене и да промените възприемането на вашата реалност. Как могат да се срещнат противоположностите? Времето е работило толкова упорито, за да ги държи разделени.

Единственият начин да се освободите от вашата отколешна привързаност към 3D-разделението, което създава 3D-времето, е като промените вашия начин на мислене. Вие сте тренирани от всичките ваши трето-/четвърто-измерни реалности да мислите с понятия от противоположни крайности, като обръщате малко внимание на това, което е между тях.

Както ще стане, ако двете противоположности се слеят? Какво би станало с това, което беше между двете крайности на полярността? Ако няма полярност, няма 12am и 12pm, и това, което е между тях – 2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11 – би се свило в СЕГА.

На това място вашето третоизмерно мислене, което е базирано на отделни думи, организирани в отделни линии от мисли, би се сляло там, където много мисли взаимодействат в СЕГА. С други думи, времето на трето и четвърто измерение би било трансмутирано в СЕГА на пето измерение.

Разбирате ли сега, колко жизнено важно е съществуването на времето, за да се създаде поляризирана реалност? Затова една от най-важните функции на времето е да създаде по-нискочестотния резонанс на физическите реалности.

Превод: Лусесита

http://suzanneliephd.blogspot.de

http://the2012scenario.com/2012/09/suzanne-lie-the-structure-and-function-of-time-by-the-arcturians/

http://lucecita.blog.bg/lichni-dnevnici/2012/09/19/.1001138