Археометричен анализ на Българските средновековни монетосечения

Сподели

Презентация Владимир Овчаров

Доклад от Историческа конференция Варна 2011