Ангелите на Атлантида

Сподели

Ангели… Много хора ги възприемат като мистични същества или приказни герои.

Но религиозните и духовни учения, всички велики посветени и духовни Учители винаги са свидетелствали за тяхното съществуване и са учили на общуване с тях. Дори съвременната наука постепенно започва да признава тяхното съществуване.

Ангелите, като висши духовни същности, надарени с Божественото Съзнание, винаги заобикалят всеки от нас и винаги с радост са готови да ни помогнат, ако ги помолим за помощ. Всеки човек на Земята по рождение има правото и възможността във всеки момент без посредник да общува с Ангелите и да ползва тяхната помощ, защото нашето Висше Аз е единно и с Ангелите и със самия Бог.

През 90-те години на миналия век световно известен Духовен Учител, доктор по теология и доктор по метафизика, популярен езотеричен писател, президент на Международна Асоциация на Рейки – Екхард Щром, благодарение на своя необичаен духовен дар и под Висше ръководство е възродил древни Атлантийски практики за общуване  с Ангелите на Атлантида.

В настояще време благодарение на Екхард Щром човечеството си възвръща загубените някога „перли“ на духовната мъдрост на Атлантида и отново може да ги използва за благо на своето духовно развитие.

Семинарите за Ангелските практики, които провеждат самият Екхард Щром или неговите ученици, се ползват с огромна популярност в доста страни по света и помагат на хората, които опирайки се сами на своите способности и помощта на Висшите Светли сили, могат успешно да решават повечето от своите проблеми.

Работа с Ангелите дава възможности:

–        да провеждаме ефективно самолечение и изцеляване на други хора;

–        да провеждаме изцеляване на животни и растения;

–        да нормализираме своите взаимоотношения с други хора, да изчиствате конфликтни ситуации;

–        да общуваме със своя Ангел – пазител;

–        по-успешно да водиме своите дела, бизнес, по-бързо и по-ефективно да решавате проблеми;

–        да подобрим своето финансово положение;

–        да получаваме съвет от Висшите Сили в различни трудни ситуации.

Сергей Кузнецов