Осма алтернативна научна конференция, 5-6 октомври 2019, Шумен

Сподели

Георги Градинаров – Същност на науката кабала

От 10 години изучава кабала към Международната академия по кабала Бней Барух-Израел. Атестиран е като преподавател от 2 години. Провежда онлайн курсове и физически кампуси. Част е от Българската група по кабала и Добричката група, която от 5 години работи по изучаването и разпространението на науката кабала.

E-mail: gradinarovi@abv.bg

Skype: jermanoss

Телефон за връзка: 089 873 1112