Осма алтернативна научна конференция, 5-6 октомври 2019, Шумен

Сподели

Елисавета Александрова-Зангелми – Приложение на трансперсоналната психология в ежедневието

Магистър психолог от ВСУ „Черноризец Храбър” и Магистър химик от ШУ „Епископ Константин Преславски”. Сертифициран трансперсонален психолог в UNICAMP, гр. Кампинас, Бразилия. Дипломиран специалист по Мениджмънт в Рекреацията СПА и Уелнес и Рекреология в ИУ, Варна.

Хоноруван преподавател в ЦПО Икономически университет, Варна и в Центъра за Корпоративно Обучение и Квалификация (SENAC), град Кампинас, Бразилия.

Води курсове и семинари за начинаещи и напреднали по системите Изис Сейким, Сейким/Секхем, SKHM, ALL LOVE, Усуи Рейки, Тибетско Рейки, Каруна Рейки, Reiki de Atlantida, Теате, Magnified Healing®, Ama Deus, Кристалотерапия, Нумерология, Кабаш и други.

Предлага и дистанционна форма на курсовете по Интернет – http://www.ezo.bg/

E-mail: melhisedek@abv.bg

http://www.ezoterikabg.com/

Телефон за връзка: 089 595 0230