Седма алтернативна научна конференция, 13-14 октомври 2018, Шумен

Сподели

Стефка Димитрова – Паневритмията – обширна наука и велико изкуство

Стефка Димитрова
Учителка по руски език. След пенсионирането си открива учението на Бялото братство.
Играе Паневритмия над 20 години и я преподава над 16 години.
Специализира Паневритмия в Института за проучване и прилагане на Паневритмията към Националната спортна академия „Васил Левски“.