Седма алтернативна научна конференция, 13-14 октомври 2018, Шумен

Сподели

Елисавета Александрова – Градище – най-голямото светилище на древна цивилизация на Балканския полуостров

Елисавета Александрова-Зангелми – Пътешественик, писател, алхимик. Психолог-консултант, преподавател по различни холистични науки. Занимава се с Регресионна терапия.

E-mail: melhisedek@abv.bg

http://www.ezo.bg/

Телефон за връзка: 089 595 0230