Шеста алтернативна научна конференция, 14-15 октомври 2017, Шумен

Сподели

Ангел Манев, Таньо Танев

Една възможност за доктрина на империя

Ангел Манев – атомен физик работещ в областта на космическите изследвания, свободен  изследовател на древната човешка история, създател на Българския циклов календар на Танев-Манев.

E-mail: amanev@abv.bg

Телефон за връзка: 088 806 0758

Таньо Танев – машинен инженер с приноси в космическите изследвания, изследовател на древната човешка история, създател на Българския циклов календар на Танев-Манев.

E-mail: diadotan@abv.bg

Телефон за връзка: 087 825 5124