Шеста алтернативна научна конференция, 14-15 октомври 2017, Шумен

Сподели

Лазар Бонгурев

Има ли скрита информация в килимите и шевиците ни

Лазар Бонгурев e xидроинженер

E-mail: bongurev@abv.bg