Шеста алтернативна научна конференция, 14-15 октомври 2017, Шумен

Сподели

Димо Димов

Мадара – поглед в невидимото

Димо Димов – Председател на Сдружение “Алтернативи”

Телефон за връзка: 089 882 9596

E-mail: madarski_konnik@mail.bg