Пета алтернативна научна конференция, 8-9 октомври 2016, Шумен

Сподели

Константин Златев

Предначертаният път

Доктор на богословските науки, автор на 15 книги, от 1993 г. изнася лекции на духовни и религиозни теми в България и чужбина

E-mail: kosjo11@yahoo.com

Skype: kosjo111

Телефон за връзка: 0888 606 236