Четвърта алтернативна научна конференция, 10-11 октомври 2015, Шумен

Сподели

Аида Марковска

Мястото на всеки човек – в семейството, рода, народа и човечеството. Как да бъдем щастливи там, където сме и такива, каквито сме.

Аида Марковска е изследовател на човека и цялата природа. Интересува се задълбочено от всички аспекти на Божественото Творение като единна структура и идея. Представя различни конкретни практики за осмисляне на света, на съществуването, достигане на хармония и щастие, намиране на собствената идентичност в пъстрия свят. Аида изучава и работи по темата за родовата памет и родовата енергия от няколко години, след сериозни лични изпитания. Тя е персонален съветник и успява да намери и освети пътя на търсещите в посоката, която е тяхна.