Четвърта алтернативна научна конференция, 10-11 октомври 2015, Шумен

Сподели

Константин Златев 

Философско-езотерични основи на Паневритмията

Константин Златев – Доктор на богословските науки; изследовател на Делото и Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно). Автор на 14 книги и на още над 400 публикации с християнско-просветителски, богословски, научно-популярен, публицистичен и духовно-езотеричен характер. Преподавател по богословие във ВУЗ. От 1993 г. изнасям лекции с религиозно и духовно-езотерично естество в България и чужбина.

Тук може да прочетете пълният текст на лекцията, която поради големия ѝ обем бе поднесена само отчасти на аудиторията.