Четвърта алтернативна научна конференция, 10-11 октомври 2015, Шумен

Сподели

Румен Ликов

Живот в Рейки

Румен Ликов – Рейки дойде в живота ми, преди около 8 годнини. От тогава не спирам да се удивлявам на проявите и в живота ми. Рейки е верен спътник и може да се прилага ежеминутно и във всички ситуации. Рейки ме направи по-осъзнат, по-обичащ, по-реален.