Четвърта алтернативна научна конференция, 10-11 октомври 2015, Шумен

Сподели

д-р Светла Стоева

„The other song” – хомеопатичен лечебен метод

д-р Светла Стоева – психиатър, фамилен терапевт, преподавател по класическа хомеопатия