Четвърта алтернативна научна конференция, 10-11 октомври 2015, Шумен

Сподели

д-р Христо Михайлов

Енергията на Йешуа в измеренията на човека, природата и вселената

Д-р Христо Михайлов – хирург по професия, но с широко общо холестично отношение към страданията, заболяванията и проблемите на хората. Занимава се с много неща: Професионално хипноза и хипнотерапия, много енергийни системи на въздействие, медитация. Езотерични и мистични познания в суфизма, дервиш йога, All Love, любопитен, любознателен и много състрадателен към хората. Любовта е неговата религия, Природата е неговата Библия. Отговорите на своите въпроси за съществуването търси в себе си и природата във всичките и измерения.