Четвърта алтернативна научна конференция, 10-11 октомври 2015, Шумен

Сподели

доц. д-р Труфка Димитрова

Комуникация на знака

Знакът е отделна, конкретна единица на значението в семиотиката. Той се дефинира като „нещо, което представя друго нещо за някого в някакъв аспект и степен“. Знаците могат да бъдат думи, образи, жестове, миризми, вкусове, текстури, звуци, тоест всички начини по които информация може да бъде прокомуникирана като съобщение…

Труфка Димитрова e икономист, преподавател по маркетинг в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“