Четвърта алтернативна научна конференция, 10-11 октомври 2015, Шумен

Сподели

Археометърът, музиката и Преслав – докладите на Таньо Танев и Ангел Манев

Таньо Танев, Венера Иванова – Приложна археометрична музикална система

Ангел Манев – Хронографско позициониране на Кръглата църква около Преслав

Венера Иванова – Музикален педагог с интереси в областта на езотериката и древната историята. Съавтор на потребителска археометрична музикална система и разработки в музицирането на български текстове.

Таньо Танев – Инженер, работил в областта на  иновативни космически разработки с реален принос в областта на космическото уредостроене. Изследовател на Древната история и Езотерика с множество разработки на границата на науката. Създател на Български циклов календар на Танев-Манев и потребителска археометрична музикална система.

Ангел Манев – Атомен физик, асистент в Институт за космически изследвания и технологии към БАН. Професионални интереси – дистанционни изследвания на Земята от Космоса. Участнвик в реални космически експерименти. Изследовател на Древната история и Езотерика. С дългогодишни интереси в областта на: изследвания на границата на науката. Съавтор на Български циклов календар на Танев-Манев.