ХVII национална научна конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура”

Сподели

24-25 ноември 2012 г.
Пленарна зала на община Варна

ПРОГРАМА

24 ноември (събота)

9.30-10.00 ч. Регистрация на участниците

10.00-10.20 ч. Откриване. Водещи Екатерина Пейчева, Йордан Бояджиев

10.20-10.40 ч. Култов център и раннохристиянски комплекс на нос св. Атанас, край гр. Бяла, Варненско – доц. д-р Валери Йотов, Археологически музей, Варна

10.40-11.00 ч. Календарната обредност на българите в Бесарабия – ст.н.с. Елена Водинчар, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, София, куратор на етнографската изложба

11.00-11,20 ч. „История славянобългарска” – извори, преписи, разпространение – Александър Мошев, Музей на литературата, София

11.20-11.40 ч. 60 г. от основаването Държавен архив Варна – пазител на историческата памет – Владимир Владимиров, началник на ДА Варна

11.40-12.00 ч. „Семафорно-наблюдателната служба на  Флота в Балканската война.” Сб. документи – Кап. II ранг Йордан Стефанов, командир на военноморското формирование 32300 – Варна, наследник на Семафорно-наблюдателната служба на Флота

12,00-12.20 ч. Два непознати епизода от Балканските войни – Костадин Костадинов, Варна

12,20-12-40 ч. Варненските архитекти на фронта преди 100 години –  Християн Облаков, Варна

12,40-13.00 ч. Орфей, орфизъм, християнство –  Екатерина Пейчева, Варна

13.00-14.00 ч. Почивка

14.00-14.20 ч. Младежки фолклорен съюз – пазител на традицията – Николай Гурбанов, Варна

14.20-14.40 ч. „Българската самостоятелна църква в Илирия“ на архимандрит Кирил Рилски, фототипно издание на оригинала от 1930 г. на Булга Медиа. – Петко Атанасов, София

14.40-15.00 ч. За „първия българския цар” според Паисиевата „История славянобългарска” – Кирил Милчев, София

15.00-15.20 ч. Конят  и неговото влияние в  мирогледа на българите – д-р Албина  Хайрулина-Валиева,  АН на Република Татарстан, г. Казан

15.20-15.40 ч. Дискусионни въпроси в древния българския календар – Георги Кръстев, Монтана

15.40-16.00 ч. 400 г. от рождението на Архиепископ Петър Парчевич (1612-1674) – мисионер на българската освободителна кауза през 17 век. – Траяна Ценова, Монтана

16.00-16.20 ч. Бесарабските българи – Илия Вълков, Варна

16.20-16.40 ч. Положението на българите  извън границите на България – в изконните български земи след Първата и Втората световна война и днес – Драган Иванов, директор на уч-щето в с. Звонци, Сърбия

16.40-17.10 ч. „Перлата на Бесарабия – храмът „Преображение Господне” – филм

17.10-18.00 ч. Обсъждания по докладите

18.00 ч. Закриване на първия ден от конференцията

25 ноември (неделя)

10.00-10.20 ч. Обзор на темите и изводите от първия ден на конференцията

10.20-10.40 ч. Храненето според учението на Учителя Петър Дънов. Правене на квас с хмел и приготвяне на хляб в домашни условия – Павлина Павлева, Троян

10.40-11.00 ч. Към изворите на националната ни жизненост – Николай Радев, Варна

11.00-11,20 ч. Златоносните реки около гр. Бяла, Варненско, археологическите обекти в региона и възможността за културно-исторически туризъм – проф. Руси Русев, д-р Владимир Овчаров, д-р Йордан Бояджиев, ТУ Варна

11.20-11.40 ч. Неразчетени страници от „Историята” на Паисий – Светлозар Попов, Варна

11.40-12.00 ч. История славянобългарска – златна страница от нашето славно минало и автентичен документ за покръстването на българите – Йордан Йорданов, Културно-просветен център „Начало”, Варна

12.00-12.20 ч.  Космогонични измерения на празника Св. Георги – Св. Рулински, Русе

12.20-12.40 ч. Фолклорни демонични образи в съвременния светоглед – Росен Гацин, Белослав

12.40-13.00 ч. Обсъждания по докладите

13.00-14.00 ч. Обедна почивка

14.00 -14.20 ч. Анализ на бронзови култови предмети от древни цивилизации,  населявали България – д-р Владимир Овчаров, Германия

14.20-14.40 ч. Приносът на д-р Владимир Смоленски за развитие на Акушеро-гинекологичната помощ във Варна – Тодорка Стоянова и д-р Димитър Ставрев – Музей за история на медицината, Варна

14.40-15.00 ч. „Загоре – Варна – скритата цивилизация” – д-р Христо Смоленов представя новата си книга

15.00-15.20 ч. Мадарският  конник – изследване на най-ранните антични  първообрази и нова идея за пътят им до българските ханове и мадарските скали – Красимир Ковачев, Варна

15.20-15.40 ч. Българският дух като част от „могъщото движение на Космоса” в поезията на Андрей Германов – Марта Радева, Провадия

15.40-16.00 ч. Отбранителните крепости на Аспарухова България – Данка Стоянова, Иван Терзиев

16.00-16.20 ч. Генеалогия на Асеневци и особености при управлението им – Константин Каменов, Пловдив

16.20-17.00 ч. Обсъждания по докладите

17.00 ч. Закриване на конференцията

23 ноември от 19 ч. в МОЛ ВАРНА, зала ет. 1 – откриване на етнографската изложба „Българите в Бесарабия – 200 години от преселването”, подготвена от Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, София. Изложбата ще остане там до края на годината.

За контакти:

Даниела Василева

0878 706 498

dangrafik@abv.bg