Седма алтернативна научна конференция, 13-14 октомври 2018, Шумен

Сподели

Таньо Танев, Ангел Манев, Динко Господинов – Свещените азбуки

Таньо Танев – инженер, работил в машиностроенето и космическите изследвания на България. изследовател на древната история на човечеството.

Ангел Манев – Атомен физик, с принос в космическите изследвания на България. Изследовател на древната история на човечеството от позициите на разширената наука.