Честит празник на всички жени!

Сподели

Вие сте дарът, който ни дава живот.
Вие сте цветът, който ни дава радост.
Вие сте музиката, която ни дава мелодия.
Вие сте тези, които вдъхновяват
със своята мъдрост, креативност и доброта.
Вие сте тези, които подкрепят
със своята сила, търпение и лоялност.
Вие сте тези, които обичат
със своята нежност, страст и красота.

  • Осми март е ден, в който се отбелязва борбата на жените за своите права и свободи. Този ден е свързан с множество протести и движения, които са допринесли за подобряване на условията на труд, за придобиване на правото на гласуване и за утвърждаване на женското достойнство.
  • Осми март е ден, в който се почита ролята на жените в развитието на човечеството. Жените са дали своя принос в различни сфери на науката, изкуството, културата, образованието, политиката и спорта. Жените са били и са вдъхновение за много творци и лидери.
  • Осми март е ден, в който се подчертава важността на равенството между половете. Равенството между половете е основно право на човека и предпоставка за постигане на мир, справедливост и устойчиво развитие. Равенството между половете означава равни възможности, равни права и равни отговорности за жените и мъжете.