Новото знание за Вселенатa

Сподели

доц. Маргарита П. Апостолова

Най-големият български учен е КУБРАТ ТОМОВ, който си отиде неоценен от нашето общество на връх Бъдни вечер през 2015 година. Той е автор на десетки книги и монографии, стотици статии и интервюта в печатните и електронните медии, на хиляди лекции из цялата страна в продължение на повече от 40 години В неговата книга „ПСИХОТРОНИКАТА (психология + електроника)–история, проблеми и перспективи“ е дадена библиографията му, която се състои от 1398 заглавия на автори, предимно чужденци, подредени по азбучен ред, с което едвали  може да се похвали друг български учен.   

„В последните няколко десетилетия в света тече качествено нова научна революция“. Това. е написал господин Кубрат Томов(5) в книгата си „Философия на абсолютното, Вселената и човека”, още през 2009 година. „Революциите в науката са нещо естествено и неизбежно“–, казва той. Новото в тази революция е това, че се съчетава съвременното знание със знанието, което е дошло от дълбока древност.  Науката по собствени пътища стига до знания, които се оказва са били известни в древните учения и легенди. Това води след себе си създаване на качествено нова научна картина за света, в който живеем. Оказва се, че Вселената и светът в който живеем, са много по-сложни отколкото си ги представят учените и самите ние.“

Неговата книга е синтез на древното и съвременното знание, опит и мъдрост, гледани през призмата на философията, частните науки, езотеричната литература и математиката. „Време е за качествен скок в разбирането ни за тоталната реалност: религиозният термин Бог и неговият научен  еквивалент – Абсолют” казва той.

Моята статия е синтез на знанията до които е достигнала науката до сега и  знанията, които  се съдържат в легендите. Tе са използвани за потвърждаване на научните знания, които имаме до сега за Вселената, а също така и за знания и прогнози, които са недостъпни за нашето мисленe. В този смисъл „Новото знание за Вселената.“ се явява революция в науката.

Статията „Новото знание за Вселената“ е обобщение на почти всичко написано от мен за Вселената. Материалът  е  изложен  в  следния  ред:

1. Увод

2. Знанието за космическата материя

3. Праатомите са нашите геометрични точки

4. Седем степени на „тънкост” на космическата материя

5. Отвъдните светове са реалност

6. Евклидовата геометрия е геометрията на Отвъдните светове

7. Парадокса   0=∞  и  ∞=0

8. Отвъдните светове са многомерни

9. Откриването на хиперболичната геометрия

10. Моделът на Кейли-Клайн е моделът на Вселената

11. Основният символ на масоните

12. Геометрията на физическото пространство е хиперболична  

13. Краят на Вселената

14. Началото на нов Космически живот

15. Заключение