Лазар Бонгурев – Българската везба – третата българска писменост

Сподели

Лазар БонгуревХидроинженер. Изкушен от познанието за българската шевица

E-mail: bongurev@abv.bg
Телефон за връзка: +359 896 752 219