Виолета Гурнакова-Михайлова – Сродните Души близнаци и тяхната „Съдба“

Сподели

Виолета Гурнакова-Михайлова
Родена във Варна. Завърва във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ българска филология с магистратура „Културен туризъм“. Понастоящем надгражда професионалните си умения по „ПР и Реклама“ като студентка към ВСУ „Черноризец Храбър“. Журналист от 17 години. Певица в класическия и духовен жанр.

Тема на живота ѝ се оказва срещата на Душите Близнаци, наричани още Пламъци Близнаци. Поради лични изживявания, десетки наблюдения върху други съдби и наличието на много неясноти в общественото познание по въпроса, тя решава да изнася лекции и доклади по темата, за да помага и напътства останалите в този нелек път на Душата Близнак.
Днес е щастливо омъжена за именно такава Душа в нейния живот и заедно изпълняват мисията да повдигат вибрациите с Пеене и Слово. В момента пише първата си книга по темата за сродството на Душите Близнаци и тяхната Съдба.

E-mail: v_nikolaeva@mail.bg