Ангел Манев, Динко Господинов – Времето и циклите на границата на науката – опростени представи

Сподели

Десета алтернативна научна конференция, Шумен, 9-10 октомври