Недоказаното днес не значи, че то не съществува.

Subscribe to me on YouTube

Реклама Бразилия
Бразилия

Част 1

В Южна Америка има различни индиански племена. Едни от най-известните са народите на Гуарани.