Недоказаното днес не значи, че то не съществува.

Subscribe to me on YouTube

Реклама Ритмология
Ритмология