Недоказаното днес не значи, че то не съществува.

Subscribe to me on YouTube

Тяло и душа Приказки за пораснали деца
Приказки за пораснали деца

Стоя  пред картината и мълчаливо се радвам на цветната композиция.  И колкото повече я гледам, толкова повече красота откривам.

Търсил ли е някой дъха на Земята, на тази черна и благодатна материя, неизчерпаема хранилница на живота?

Мъглата се спусна изведнъж и завари групата разделена на две части почти по средата на прехода.

В една голяма гора имаше малка слънчева полянка, обрасла с мека трева и дъхави билки.

Там горе, високо в планината, се намира малко селце. Над него е само езерото, каменните върхове и Бог.

Всеки се нуждае от обич…

Младата кобила забави ход. Онова нещо я побутна отвътре и сладостно и напомни за себе си. ”Нека си рита момчето, голям кон ще стане” – помисли тя, беше сигурна, че нейното дете ще бъде момче-жребче.

Някога, много отдавна в стари времена, високо във Великата планина имаше малко селце. Там живееха открай време силни мъже и здрави жени, привикнали със суровите планински условия.

Стоеше си една скала съвсем самотна в една Велика планина. Стоеше си скалата от милиони години сама и не защото наоколо нямаше други скали. Напротив, имаше много като нея, но всички  бяха толкова заети със собствените си мисли, че дори не поглеждаха какво става с другите около тях…

4
Следваща
Край
Страница 4 от 4
Банер

Магазин

Банер
Банер
Банер

Дарение

Фаза на Луната