Недоказаното днес не значи, че то не съществува.

Subscribe to me on YouTube

Тяло и душа Наука и Религия
Наука и Религия


Какво сме дали на Света? - е въпросът. А това е дванадесетият Отговор.

Какво сме дали на Света? - е въпросът. А това е единадесетият Отговор.

Словото което е началото на всичко Йоан 1:1 и гласи "сплотяване", е законът за всеобщо привличане който действа на 4 различни нива

Какво сме дали на Света? - е въпросът. А това е десетият Отговор

Какво сме дали на Света? - е въпросът. А това е деветият Отговор.

Какво сме дали на Света? - е въпросът. А това е осмият Отговор.

Адам и Ева живеели щастливо в райската градина, в хармония с дивите животи и природата около себе си.Те нямали съмнения и колебания за бъдещето защото...

Какво сме дали на Света? - е въпросът. А това е седмият Отговор.

Еволюция на човешките раси; Наследници на лемурийците и атлантите; Уроците на Вечността; Съдбата на Арийската /V-та/  раса; Ерата на Водолея и Шестата човешка раса; Новият човек

Какво сме дали на Света? е въпросът. А това е шестият Отговор.

Банер

Магазин

Банер
Банер
Банер

Дарение

Фаза на Луната