Недоказаното днес не значи, че то не съществува.

Subscribe to me on YouTube

Тяло и душа Духовни учения
Духовни учения

"Светът може да бъде завладян с лира, но не и с меч" Орфей

Българската историческа наука от десетилетия твърди, че траките са БЕЗПИСМЕНИ...

Да осъзнаеш себе си Дервиш

Суфизмът е просто мистицизъм в исляма. Има мистика будистка, мистика на хритиянството, всички рилигии имат своя мистицизъм.

(Изнесена от проф. Тофик Ибрахим - Институт по Изтокознания гр.Москва) Беседите се водят от Едуард Сагалаев - журналист

Целта на суфия в живота е да не се отказва от никаква религия и да не отхвърля никое общество.

Използвани са свещени тайни и мъдрости, които не трябва да се преотстъпват на непосветени!

Използвани са много цитати от книгата на познанието „Ключовете на Енох” (Enoch).

Суфизмът е светлина и живот, подхранващ всяка душа и възвишаващ смъртния до безсмъртие. Той е послание за любов, хармония и красота. Той носи божествено послание.

Основни религии, формиране, Върховна вяра, Основател, Свещена книга, вътрешно разделение, обреди, последователи ...

Банер

Магазин

Банер
Банер
Банер

Дарение

Фаза на Луната