Недоказаното днес не значи, че то не съществува.

Subscribe to me on YouTube

Тайни и загадки
Тайни и загадки


Любими мои, в тази беседа бих искал да насоча вниманието ви към необходимостта да оставате заземени всеки ден.

През живота си досега, в различна степен, аз като други чувствителни хора, съм усещала колективния страх, болката и страданията, изпитвани от хората, животните и природата на планетата.

АРКАИМ («Ар + Ка + И + Мъ») – «началото на душевната светлина е продължение на мисълта»

Забелязала съм, че работниците на Светлината или хората, които откриват духовността са … бедни. Те имат много проблеми с привличането на парите в живота си.

Известно е, че Свастиката представлява кръст със завити обикновено под прав ъгъл краища. Историята на този символ се крие много далече в хилядолетията,а давността му е във времената преди Древния Египет и Индия...

Изместването достигна до финалната си фаза...сега всичко зависи от теб. През седмицата от 22 до 28 август 2011 бях учтиво помолена от Източника да се отдръпна настрана. Това не се случва често, рядко е, и обикновено трае няколко минути, часове или най-много няколко дни. Този път беше за цяла седмица.

Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

От наша гледна точка процесът на издигането може да бъде разглеждан като два срещащи се енергийни потока.

Целта на настоящо изследване е да се анализира от метрична гледна точка Съоръжението, наречено „Голяма Косматка”, разкрито южно от гр.Шипка, област Стара Загора през 2004г.

Практически до края на ІV век преди Новата ера не са известни високоразвити култури. Историците наричат високоразвити такива култури, при които има градове, разделение на труда, централизирана власт, законодателство и писменост.

10
Страница 10 от 12
Банер

Магазин

Банер
Банер
Банер

Дарение

Фаза на Луната