Недоказаното днес не значи, че то не съществува.

Subscribe to me on YouTube

Медитации Водени медитации - текст
Водени медитации - текст


Подробна информация и обяснения за колоната от светлина или централния енергиен канал (стълб) има в първата книга на стр. 35. Тук описвам една от техниките за АКТИВИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СВЕТЛИНЕН СТЪЛБ

Днес ще се радваме заедно със Земята.

Обект на тази медитация е увеличаването на централния канал, с цел превръщането му в стълб от светлина с диаметър еднакъв на диаметъра на главата ни.

Човешката аурата е изградена от етерно, астрално и ментално тела.

Медитация, за да прочистим централния стълб и да започнем построяването на антакарана.

Оказва се, че преди да се пристъпи към осъществяване на на­белязаните цели, човек трябва да влезе в хармонично взаи­модействие с окръжаващия го свят, да го приеме такъв, какъвто е.

Най-накрая светът е готов. През годините Бабаджи и другите Учители предлагат техники за ускоряване на развитието на осъзнаването. Техниката е проста и ефективна. Този нов подарък от Бабаджи показва прогреса, който човечеството е постигнало.

2
Следваща
Край
Страница 2 от 2
Банер

Магазин

Банер
Банер
Банер

Дарение

Фаза на Луната