Недоказаното днес не значи, че то не съществува.

Subscribe to me on YouTube

Холистична медицина
Холистична медицина


1. Какво е глината?  Глината е естествен природен продукт, който се отличава с екологична и химическа чистота...

С този материал ще се опитаме по пътя на логическите разсъждения и във основа на известни факти да изкажем обосновано предположение за природа на съня, от което могат да се направят важни практически изводи.

"Чрез пречистване - към подмладяване на организма"
(продължение)

"Чрез пречистване — към подмладяване на организма"
(продължение)

"ЧРЕЗ ПРЕЧИСТВАНЕ — КЪМ ПОДМЛАДЯВАНЕ НА ОРГАНИЗМА"

Докторът на биологичните науки Пьотър Гаряев твърди, че може да направи лекарство срещу СПИН, птичи грип и всъщност срещу всяко заболяване.

Наскоро бе установено, че в епифизната жлеза се съдържат микрокристали притежаващи пиезоелектрични свойства.

Всеки човек,ако овладее комплекса от знания по тибетска медицина, може да живее дълго и да не боледува, защото минималната продължителност на живота е 154 години.

Част пета
Решение на проблема с получените негативни родителски послания или как можем да променим сценария

Част четвърта
Концепцията на Гулдинг за негативните човешки решения

2
Страница 2 от 8
Банер

Магазин

Банер
Банер
Банер

Дарение

Фаза на Луната