Недоказаното днес не значи, че то не съществува.

Subscribe to me on YouTube

Холистична медицина Приложна психология
Приложна психология


Какво означава Трансперсонална психология? В последно време много се говори по въпроса, но малко се знае.

"Сценарият на живота може да се сравни с железопътна линия, по която се носи влакова композиция, преодолявайки завои, обрати по пътя, ту увеличавайки, ту забавяйки скоростта."

Жизненият сценарий e почти същото, каквото е съдбата.

"Животът е театър и всички ние сме актьори в него”. Казал го е Шекспир.

С този материал ще се опитаме по пътя на логическите разсъждения и във основа на известни факти да изкажем обосновано предположение за природа на съня, от което могат да се направят важни практически изводи.

Част пета
Решение на проблема с получените негативни родителски послания или как можем да променим сценария

Част четвърта
Концепцията на Гулдинг за негативните човешки решения

Част трета
Родителски директиви и сценарно програмиране - продължение

Част трета
Родителски директиви и сценарно програмиране

Начало
Предишна
1
Страница 1 от 2
Банер

Магазин

Банер
Банер
Банер

Дарение

Фаза на Луната