Недоказаното днес не значи, че то не съществува.

Subscribe to me on YouTube

Радио предавания


8 юли 2015, радио Форте, разговор с Ели Зангелми за системата Сейким и лечението с глина

Интервю на журналистката Розалина Чернева с Елисавета Зангелми по повод Третата Алтернативна научна конференция с международно участие, 11-12 октомври 2014

Банер

Магазин

Банер
Банер
Банер

Дарение

Фаза на Луната