Недоказаното днес не значи, че то не съществува.

Subscribe to me on YouTube

Academia Madara Медитации
медитации

Медитација на прошката

Се чини дека пред да се пристапи кон реализација на поставените цели, човекот мора да влезе во хармонична интеракција со светот што го опкружува, да го прифати таков каков што е.

МЕДИТАЦИЈА СО ДУХОВНИОТ ВИОР

 


 

Човечката аурата е изградена од етерно, астрално и ментално тело

 

Банер

Магазин

Банер
Банер
Банер

Дарение

Фаза на Луната