Валентин Калайджиев – Енергията на традицията и светлината на българската шевица пренесени през вековете до днес

Десета алтернативна научна конференция, Шумен, 9-10 октомври https://www.youtube.com/watch?v=kM-xXIHnnlk

д-р Светла Стоева – Семейните констелации и хомеопатията – взаимното им допълване като лечебни методи

Десета алтернативна научна конференция, Шумен, 9-10 октомври https://www.youtube.com/watch?v=zcZLnbEA4DQ&t=20s

Ангел Манев, Динко Господинов – Времето и циклите на границата на науката – опростени представи

Десета алтернативна научна конференция, Шумен, 9-10 октомври https://www.youtube.com/watch?v=2TPikT8Dxek&t=2s